MENU
ρτηερτηερτηερτηερτηερτηερτηρετηερτη
Χαρακτηριστικά:
Πάχος
Διαστάσεις
Σύστημα Ανάρτησης
Ανάκλαση Φωτός
Κλάση Πυραντοχής
Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης
Αντοχή στην υγρασία
Τύπος Άκρων
Μοιραστείτε: