MENU

Οι μεταλλικές οροφές μεγάλων ανοιγμάτων έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, κυρίως ως προς το βάρος και πυραντοχή τους.

Η Isoren διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα μονωτικών υλικών, στεγανωτικών μεμβρανών και παρελκόμενων, σχεδιασμένων ειδικά για χρήση σε μεταλλικές οροφές. Επιπλέον, ειδικά συστήματα φυτεμένων δωμάτων και βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίηση της οροφής.


Μόνωση μεταλλικών οροφών
Ανάλογα με το κύριο ζητούμενο κάθε εφαρμογής (θερμομόνωση ή/και ηχομόνωση-πυροπροστασία, αντοχή σε συμπίεση, μικρό βάρος κλπ.), διαθέτουμε τα κατάλληλα μονωτικά υλικά και είμαστε έτοιμοι να σας προτείνουμε τη σωστή λύση.

Όλα τα μονωτικά υλικά είναι συμβατά με τις συνηθισμένες στεγανωτικές μεμβράνες ενώ τα περισσότερα από αυτά, μπορούν να παραχθούν και σε πλάκες με την πάνω πλευρά κεκλιμένη, ώστε να δίνεται η απαραίτητη κλίση, με πολύ μικρό βάρος και με επιπλέον θερμομονωτική αξία.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν:

Πετροβάμβακας

 • Θερμομόνωση και ηχομόνωση.
 • Άκαυστο υλικό (Α1)
 • Καλή αντοχή σε συμπίεση
 • Δυνατότητα παραγωγής πλακών με κλίση

⇒ PIR (ισοκυανουρίνη)

 • Άριστη θερμομόνωση (λ από 0,022 W/mK)
 • Πολύ μικρό βάρος
 • Πολύ καλή αντοχή σε συμπίεση
 • Πυραντοχή (Broof (t1),(t3) σε σύστημα οροφής με μεμβράνες ΤΡΟ.
 • Δυνατότητα παραγωγής πλακών με κλίση

⇒ Αφρώδες γυαλί (Foamed Glass)

 • 100% από ανακυκλωμένο γυαλί
 • Άκαυστο υλικό (Α1)
 • Μέγιστη αντοχή σε συμπίεση
 • Δυνατότητα παραγωγής πλακών με κλίση

Στεγανοποίηση μεταλλικών οροφών
Η επιλογή του σωστού υλικού για την στεγανοποίηση μιας μεταλλικής οροφής μεγάλου ανοίγματος είναι μέγιστης σημασίας για το ίδιο το κτίριο, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό αλλά και τα προϊόντα που πιθανώς αποθηκεύονται  σε αυτό. Η γκάμα της Isoren περιλαμβάνει ασφαλτικές και συνθετικές μεμβράνες (και όλα τα απαραίτητα συμπληρωματικά τους υλικά) που χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερα έργα στο κόσμο εδώ και δεκαετίες.

Συνθετικές μεμβάνες

⇒ Μεμβράνες TPO

⇒ Μεμβράνες PVC

Οι συνθετικές μεμβράνες είναι πλέον από τα πιο διαδεδομένα προϊόντα στεγανοποίησης μεταλλικών οροφών, ειδικά σε περιπτώσεις που απαιτείται μικρό συνολικό βάρος, γρήγορη εφαρμογή και μακροχρόνια αντοχή. Είναι πολύ ελαστικές, συμβατές με όλα τα θερμομονωτικά υλικά, κατασκευάζονται σε διάφορα χρώματα ενώ αποτελούν και το ιδανικό υπόστρωμα για συστήματα φυτεμένων δωμάτων.

Ασφαλτικές μεμβράνες
Οι ασφαλτικές μεμβράνες αποτελούν την πιο γνωστή λύση στεγανοποίησης οροφών κάθε υποστρώματος και μεγέθους. Αυτό οφείλεται στα άψογα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους και την εύκολη και γρήγορη εφαρμογή τους.


Φράγματα υδρατμών
Προκειμένου να αποφευχθεί η διάχυση υδρατμών προς τα προϊόντα του συστήματος της οροφής, η χρήση ενός αξιόπιστου φράγματος υδρατμών είναι απαραίτητη.

Η γκάμα της Isoren  περιλαμβάνει φράγματα υδρατμών, ασφαλτικά και από πολυαιθυλένιο, σε διάφορα βάρη, αυτοκόλλητα ή μη και με διάφορες ενισχύσεις. Για ειδικές περιπτώσεις πυραντοχής, προτείνεται η χρήση εξειδικευμένων φραγμάτων που καλύπτουν συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα.


Πυραντοχή μεταλλικών οροφών
Στην Ευρώπη, υπάρχουν διάφορα πρότυπα και μετρήσεις για την πιστοποίηση ενός συστήματος μεταλλικής οροφής ως προς την πυραντοχή του. Αυτά λαμβάνουν υπόψην κυρίως τη θέση της φωτιάς (μέσα ή έξω) και απαιτούν τη χρήση πολύ συγκεκριμένων προϊόντων.

Η Isoren μπορεί να προμηθεύσει ολόκληρα συστήματα πυράντοχων μεταλλικών οροφών, με μόνωση πετροβάμβακα ή PIR, στεγανωτικές μεμβράνες PVC ή ΤΡΟ και εφαρμογή συγκεκριμένων φραγμάτων υδρατμών και συμπληρωματικών προϊόντων. Αυτά τα συστήματα είναι πιστοποιημένα τόσο για εξωτερική φωτιά (Broof t1 και Broof t3) όσο και για εσωτερική (έως ΕΙ30).


Περισσότερη αντοχή; Τσιμεντοσανίδα Rooftop
Η Knauf εμπλούτισε την γκάμα την πασίγνωστης σειράς τσιμεντοσανίδων Aquapanel με μια νέα σανίδα για χρήση σε μεταλλικές οροφές. H Aquapaner Rooftop λειτουργεί συνδυαστικά με τα υπόλοιπα προϊόντα του συστήματος και με πολύ μικρό πάχος προσφέρει: περισσότερη δομική αντοχή, περισσότερη αντοχή σε κρούσεις και καιρικές συνθήκες, ηχομόνωση ενώ ως άκαυστο υλικό συμβάλλει και στην πυραντοχή του συστήματος.

Aquapanel Rooftop


Αξιοποίηση της μεταλλικής οροφής: Φυτεμένο δώμα και βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών.


Η απαίτηση για μικρό βάρος πάνω στην τραπεζοειδή λαμαρίνα δεν καθιστά απαγορευτική την μετατροπή μέρους η του συνόλου μιας μεταλλικής οροφής σε πράσινη. Μια αντιριζική συνθετική μεμβράνη (π.χ. μεμβράνη ΤΡΟ) είναι το ιδανικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορεί να κατασκευαστεί ένα φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου με συνολικό κορεσμένο βάρος 75 ή 125 kg/m2.

Η αξιοποίηση της οροφής μπορεί να έχει και μέγιστα οικονομικά οφέλη με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών panel σε αυτή. Ειδικές βάσεις στήριξης, μικρού βάρους (9 – 12,5 kg/m2), επιτρέπουν τη στήριξη των panels απευθείας πάνω στη στεγανωτική μεμβράνη (ασφαλτική ή συνθετική), χωρίς τον κίνδυνο διάτρησής της.


Κιγκλιδώματα προστασίας


Τα κιγκλιδώματα ασφαλείας σε μεταλλικές οροφές είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν εύκολη, γρήγορη και συνεπώς οικονομική τοποθέτηση και ασφάλεια. Κατασκευάζονται από αλουμίνιο, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 13374 class A, EN 14122-3 και EN 14094-2. Το πλεονέκτημα τους έναντι των κλασσικών συστημάτων fall arrest είναι οτι καθιστούν δυνατή την πρόσβαση στην οροφή και σε άτομα χωρίς εμπειρία σε αυτά τα συστήματα (π.χ. ιδιοκτήτες του κτιρίου κλπ).

Η τοποθέτησή τους γίνεται χωρίς διάτρηση της στεγανωτικής μεμβράνης, καθώς στηρίζονται με προκατασκευασμένες βάσεις από μπετόν. Η κλίση των κιγκλιδωμάτων, το ύψος τους αλλά και η απόσταση μεταξύ των ορθοστατών είναι ρυθμιζόμενα.


Έλεγχος διαρροών στην οροφή
Παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, ανθρώπινη απροσεξία κλπ μπορεί να δημιουργήσουν πολύ μικρές ρωγμές στη στεγανωτική μεμβράνη οι οποίες όμως είναι πιθανό να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα από εισροή υδάτων στο μέλλον.

Ο έλεγχος διαρροών είναι ένας εύκολος τρόπος για να προληφθούν αυτές οι δυσάρεστες καταστάσεις. Βασίζεται σε ένα ύφασμα από ίνες E-glass με μια ειδική ηλεκτρικά αγώγιμη επένδυση από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο τοποθετείται κάτω από την στεγανωτική μεμβράνη (συνθετική ή ασφαλτική). Όποτε χρειάζεται να γίνει έλεγχος για διαρροές, το εργαλείο ελέγχου απλά πρέπει να συνδεθεί με παροχή ρεύματος και να σκανάρει την επιφάνεια. Όταν εντοπιστεί ρωγμή, οπτικό και ηχητικό σήμα προειδοποιούν αντίστοιχα.